¡Hola a [email protected]!

[email protected] al nuevo foro de coches.net. ¡Esperamos que os guste! :)

Si tenéis algún problema o sugerencia podéis comentarlo en este post

Un cliente me ha pedido un extraño obsequio..

24567

Comentarios

 • Ferdinand928Ferdinand928 MegaForero ✭✭✭
  Partizan146 escribió : »
  Ainsss...que no veo las fotos....(capated internet)

  Viano Marco Polo.
  1zl6emc.png
 • anakasanakas MegaForero ✭✭✭✭✭
  Partizan146 escribió : »
  Ah, el pirata mariquita ese...

  Bueno, el cliente este no se yo si quiere que "lo monte un Sparrow"...image

  A su mujer no se, si tiene tus gustos quizá si.image

  ¿es mariquita? que envidiosos sois algunos...jajajaja, todo los tios atractivos y guapos son mariquitas.image
  thump_121708811042010055.jpg
 • Partizan146 escribió : »
  ainsss...que no veo las fotos....(capated internet)

  A mandar...

  [html]8888D888DDDD88DDZ777O8ZO$Z88O88Z88D8D8DD88O8ZOOOZ$ZZZ8$$ZOO8OOOO88OZZZ7$7$Z$I$$7I788ZZOOO$7Z$ZZ7Z$Z88O$77Z88Z$ZOO88888888OOO8DD8DD88OOZ$$7OO$7I7I$88OZZ$$OO7$$88O$O8OZOOOO8888OZOOOO888888O$77$7O8OO$$ZZ77ZZOZ$$7Z$$Z88OOOZOOOO8I7888888O$7$OZOZ$Z7$ZZZZZZOOOZ77$I$Z7$ZOZ$$ZZ$7Z$$77ZOZ7O8OZOO8OOOZOOOO88ODD
  8DDD88O8DDDDDDDDO8Z7ZZZZZO8888O$888D8D8DDD8888OZ88ZZZ$ZZOOOO8OZZOOZ$$$$$$ZZ777$O888888IZOO$ZOOO8OZZ888OOOZZO888OZ88DDD888888OO88DD888888Z$$$ZO$777$$88OOOODO$ZO8O88O8D88D888888888OOZOOOO8D88ZZ$OOO8O777$Z$7$$Z$Z$7ZZ888OOZO88Z$O7$$88OO88OZ7$$7O88Z$$Z$$$ZZ8OO8$I$$O$$$$7Z$Z$I$ZO$$$$7$ZZZ$ZZOOZZZOZO8OOOD8
  OO8888888DD8DDDDDDOZOOZO888D888Z8888D888DDD88D8D8888ZZOZ7$$$OO$ZOZZO$OZZZOZI$7O888ZZO888$$$Z$7ZZ8OOOD8OO888888OO88888D8888888888888888888O888888O$$$O888888OZO888O8888DDDDDDDDDDD8888O8O8888D88888OOOO88OZ$$7$$7$Z$$ZOOOO88888OO88OO88888888$$8DZOZZZZZZ$IOZO8O8O$$ZZ$$7Z$Z$7ZO8$$ZO$Z$$ZZ7OZO8OZZOOZZZO8O8O
  888888DDDD88DDNNDDDDDD8D8O88D8ZO88DDDDDDDDDD8DDDD8DDDD88OOOO88OOOZOO$OD88D8ZZ877777$88888OOZ$77$ODZZDOOOOO888888OO8DDD88D888888D8888888888888OOOO888O8DDO88O888888888OOO88O88OOZO8D8O88888O888O8OOO8D8888O88OO$$7$$$8888888O888888$7$ZZO88O8888O888OOZ$$ZOZZOZOOOZ7$Z$ZZ77$$$Z$ZOOZ$OZ$$$$OZ$ZZZ$$OZ88OOOO8O
  88DD8O88D8D888DDDNND8D8OZZZ888D8888DD8D88DDD8D88DDDD88888888D888ZZ$ZO$O8O8OOOO7777ZZ888DDD88D8ZZ$Z$$ZODD88DD88O88888OOD888888888OO88O8OOOOOOO888OO88OOZOZO8888DDOOO8O88DDD8888O88OO8OOO8D88D8888O888O8D8DD8888OOZ$ZOZ8888888D888O8887$7Z88DOOOD8888D8O88OOOOO8OO88OZ$$$IOZ$$$$ZO88ZZDOZZ$$ZZOZOOO8O8OZZO8OOO
  DD88ND88DDDDO88DDD88888D8DZ888D8D8DD8DDNDNNNDDDDDN888DDD888888888888ZO8OD88DO8O$$$O8O888DDDDD88$$ZOZZO8D88888O88OO88O8OO8OO8OO88OOZZOOO88OO8888O888888ZZ8OIZ8OOO88DD88O8O8D88D888DOO888888DDO88OD888888888O888OO88$ZOODDDD888OZZOOZZ7777ZZO$7$DD88OOO88888OOOOOO8O88ZZ$$ZZ$$$$$$ZOZO$OOOOOZZZOZZOOOOOO88OZO8
  DD888888D88888D8NNDN88DD8888888DND8DDNNNNNNND8DDDD888DD88D88DD88D8DD888888888DDDD8OOOODDD888D8D8OO8888O8888O88888888$I88OO8OOO8OOOD888888DO88O888O8D8O88OZIZ88D88888DD88D888888OOOOO8888OOO8D8O88OO8OZ8888OO88O888888OD8D8OO$Z7$7$7$7Z$77$Z$7$88OZD888OO8OD88OZ8O88888OOOOOO$O$$$7ZZZ$OZZZ$ZZOOO8888OOZO$$ZO
  NN8DDD8DDD88D8DDNDDD88DDDD888888DDD88DNDDDDD8888DD88D8888D8888DDD8888888888DDD888888888888O888NN8O8888O8ZO8OOOOO8888OO888888D8OOOOOO8888O8O888888O88OOO888$O8O8D88DD8D888888888O88OO8O8888OO88OO88OO8OOO88OOOOO88888OOO888D8$$777$OOZ$Z$777$Z8$OOZ88DD8OZ$Z888OZ$O888OOO888D888OZZOZ7ZZZOZZZZ88O88OZOOZOOO88
  DDD8DDD8888888DDD8ND88DD8888DDDDD8DD88NDDDDND88D88D8888888888DD8D88D88888888DD8DD888D888888888888ZIIODDDD888O888OO88O88OOO888888OO888O888OOOO8888888888888OO88888888DNDDDDDDND8OOOO888D8D88OO8888888O888OOOOOO88OO888OOZOOZOZOZZZ8888DOZ888$$$8O8888O8888OOO8DOOZO777$OO88ZZO8D8O7ZZ8OZZZZZZZ8OOO8D8O8OOOOOO
  D8ND88DDDD88D8D8D8DD8888DDD8DDDDDDD8888DNNNND888DD8D8D8DDDDD8DOOOODDD88888DN8DDD888DDNDDDDDDDD88OO8O$$8888888888DD88888O88D8OOOO8D88888888OO8888888888DDD8O8OO8888D8D888D8DDD888888888888OOO888888888888D8888888888OO88O88OOOO8O8OOOO88888DO8O8O88888888OZO888OO88D888O8$O77$7OO88ZOZOOOO888OD8ZOO8O8O8OO888
  DD88D8DDNND888DDDD8DDDDDDDDDDNDD88DDO8DDDDDD8888DDD8888888DDDDDDD8DD888888DD88DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8D88888D8888D88DD8888D8888888888O8888OOO88O8888888DDD8O88888888O88DDD888DD888D8D88888888O88D8888O8888DDO8OOOOO8DDOODD888O88D8OOOOOOO8O888888888888D88D8OOOOOO8O8OOOO8O888OZZOOO8Z$Z8Z8OZOO$O8O8O8D8OOO8$$
  88DD8D88DNND88NNDNDDD8O888NDDN88888DO8OONNNN888DD8D8888888888DN88888DD8O8888DDDDDD88DDDDNDDDNN8DDDDDDD88DD88888DDDND888888D8DD88OO888O88OO8O8888DD888O8O88888888O8O88DD88DD88888DDD88OOOO888OO8O8DOO88888D888D8888D8O8O8D8O8888DOOD8OOOOOOO88888888DDD88OO88OO8O8OOZ8888OOOZZOOZZO88OO$ZOZOZ88ZZ88OOO8OODD88
  DD88DD8DD88888D88D8D888D8888NN8DDDNDOOD888N888D8D888888D88888888DD88O88D88888D888D8D8DNNNNDDD888D8DDDND8D888DD8DDD8888888D8DDD88DD8O888OOO88888888O8888888DD8888888888888DDDD8OOOZOOOO88OOOO88888O8888DO8888888DNN888O888888888D88OOO8O8OOO88DD888888OOOO88OOOO8O88DO888888O88O8O8O8ZO$ZOOZO8888OOOOOOO8888D
  DD8DD8DDD88O8DDDDD88D88DD888888888DN8D88DDD8DDOO8888DD8D8DND88D8D888D888DDDD8DDDDDD8D8DNNN88D88888N88DD8D8888888NDDD888D8DDDD888888OOO88888D88DD88DD8O888DD8O88888888888O888O8888OOOOO88888OD888D8OOOOD8OOO88O8DOODD88OO888D8888DD88ZZ8OOOO8OO88DDOOOOOO88OO8888OOO8DD88OO8888OOOOOZOOOO8OOO888O8OO8O888O8OO
  D8DD8DDDD88DD88DDDDDDDDDDDDD8O8DDD8O8DDD888O888O8888DD8DDDDDDDDDDD8O888D88DD88NDDD88888DNN88888888D88DDDDD8DDDD8DNNN888888DDDDDDND88888888O8D888888D888888DD88D88888DDD8888O88O888OO888888D888D888DD8OOOO88888O88D8D8O8888DDD888DDOO8OOO8O88OO8D88OOO88888D888OO888OOO8888888DD8OZOO8O88OOOZ8Z888O8O8O8O88O8
  DDND8DDD888DDD8DDDDDND8888DDD88DDD888D8DDD88888O88DDD88888NND8OO88D8DDDDD88DDDD8DD88DD88DD8DD88DD8OO8DD888888ODN8888DDDDD8DDNND8888888888888DDD888DD8888DD8888888888888888OOOO8O8O88O8OO888D88DD88DD8DO8O88O8D8DOOD8OO8888OO88O888DD888OO8888888O888D888888888888OO88888OOOODD8Z88O8OOOOZOO8O8OZ88D88888D8OO
  NDDDDDDNDDDDDDD8DD8DD88DDDDD88DDDD88DDDD888DND8888DD888888DDD8888888DDDDDD88D88DNDD8D8DD8D8D888D888OD88D88888O8D8888D8DND8DDNN88888DD88888888888D8DNDDD8DD8888888O88888D8888D888888O8OO888DDO88D88DD8D88OOD8DD88888888OO88888O8888888888O8O888OO888888D888OOOO88D888OO888888O$OO888888Z8ZZOOOOOOOZ8OO888ZO8D
  NDDDNNDDD8DNDDNNDDDDDDDDDD88DD8DDDDDDDDDDD8DDD8DDDDDNDDDDDDD8888888DNNDDDDDDDDDDDDND8DDDD8DDD88888DD888DD888DD8888D8O88DDDMNDN8888DDDD88888DD88888DD88ND888DD8OO8888888888D8DDDDO88888OODD8OO88888888OZO8888NDDD8D88O88DOO888OO888888D888DO88OOO88888DD8DD8888OODD8DD88888ODOZOOOOO8DOO8OO8ZOZZOOO888OD8888O
  NNDDDDDDDDDDDDNNNNDDD8DDNNDDDDDDDDDND8DD8DDDDDDDDDDNNDDDND8DDODDDDDDDDDDDDDDNDDNDDNDDN8D8DDD88888888DDDDD8O88888D8O8888OO8DD8D888DDDDDD888DDDDDDD8D8O8OO8888DD88DD88DDD8888888DD8888D888DDOO888O88888O88888O88O88DOOO8888888OO888OO8D88888D88888888DDDDD888D8ODD88ND8888888ODDOZZ88ZO88OOOOO8DN8OOZODD8DD888
  NNNNNNMN88DDDDNNDDDD88DDDDDDDD8D88DDDNNDDDDDDND8DDDDD8DDD8D8D888D8DDNMDNDNNNNDDDDDNDDDDDNNND8D888888DDDD8OO888D8DDO8OO8O88DDO888DDDDNNDD88DDDDDD8O8O8888OOO88888O8DDNNND88DNDDDD8D8OO8888888DD888888O88D8888888O8D8D8O8D88OO8888OO88O8888888OO8888OOO8DD88DD8OOO8O888O88DD8$8OO888DD8OO88Z8OD88O888O8DD88OD8
  NDNNNNND88D8DDNNDDDDDDD8DDDDNNDDDDDDNMDDDDDDDDD8NDND88DD88DD888DD8DNND88NNNNDDDNNNDDDDDNNNDNO88888O8DDDD8888D8DD888D88OO88D88888O8D88888OO8D88D8888888888888D888888O8DOOO8OONDDN8888D8O88888DN8O8DDD88DDD8888888888OOO8O8D88DDOO888D8DOOOO88O8888O888OO888888888O88O888888OD$$8NZZO$8$O8OOO8OZ8ZD8D888DO8O8D
  DDNMNDDDDNDDDDNNNNDDN88DDDDDNNDDD8DDNDDD8DDNNNDDDDD8DNNNDDDDDDDD8888DDNND8NDDDDDNN88DDDDDDNDD88DDD8D88888DDD88D8DDDDDDDD888D8O888888888888D88DO88888D8O88888D8888DDD8D88888D88D888888888DD8DDD888888DD888O88O88888888888888888DDD888DDDD888888DD8888D8DDDDDD8O888888888888D8O8ODD88DDOZO8D8OD88888OODO8D8DOD
  NMNDD8DDDDNDD8NNNNDDDNDD8DDNNNNDDDNNDNDDDDDDDDNDDDNNDNNNND8D8DDDDD8DDDDDDNNNNDNNDDDDDDNDDDND8D88D8DDD88D888D8DNDD88DDD8888ND88OO88888D888888DDO8OO88D8888888O88888888D88888888O8O8O8888888DDDDD8DD8DD8O88O8DOOO8D8888888DD88DDDD8888D8DDDD88888O888888888D8888D8D8OO888O888ZODOOODNNDDO8OOZ8Z88DDO8DDODN8DDD
  DDDNNDDNNNDDDDNDNN88888DDDDDDNNDDDNNNNDD8DNNNDDDNNNNNDNNNNDNDD8DDDDDNNDNNDNNNNND8DDDDDDDDNNN8D8DDDN8888DDDNN8DDDNDDND8DDDD88DD8D8888DDDDDDND888O888DDD888D8888O888DD8O88888D88888888O8O88ODDDDD8DDDDDN8888DD8DOO88O88OD88DDD88D88888ODDDDD88OO88O888D8DDDD8888DDD888O8O8DDDOOOO8DDN8O888O88888NDOO88NDO88D8D
  MMNNMNNNDDNNDDDDNNNNNNNDDDNDNNNNDNNNN8NN8DDNDDNNDDDDDDDDDNNDDNDDNNDDMMNNNNNNDDNNNNDDDNDDNNDD888888888D8DD88D8DNNNDDDDDNNDDD8888DDDDDDDDDD8DD88888DDDDDOOOOOZO8D888888O8OOOZZ888O88D8DDDD8888DDO8DD8D888888888888D8DD888DDDDDDDDD88888888O888D88O888888888O8888888888D88ODDZO888O88OOOD8DO8DDD8O88ODDND888888
  DDDDMMNDDDDNNNNMMNNNNNNDNNNDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNDDNNNDNNNNDDDDDDDD88DDDDDDDNNDNNDDDDDDDDDNDNND88D8DDD888DD88DDNDDNNDDDDNDD8DD8DDDDD88D8DD88D888888OZZZO88888DNNMMMMNNNMNNMMNN8OZ$O888DD88888DD88888OOOO88DD88888888888D8DDN8DDDDND8DD8D8888OO88DDD888888888888DDDD888888888D8O8D8888DNDNNOOND8N88D8D88D88OD88
  NNNNMNNNNNDOOO88D88DNMMNND88DDD88888DDDDNN8DNNNNDDDDNDDDNNNNDDDND8DDD8NNNNDD8888D888DNNNNDNDD8DDDDDDO8DD8D8DDDDNNNDD8DDD888D8DDD8888888NDDDDOOOOZO8888O8NMMNDNNNMMMMMMMNNNNNMMMNOZDDDD8DD88D8OD8D88888888DND88DDDD88DDDDDD8NDDNN88D888OO8D88OODDNDD8888888D8O8888888D88D8OOZ8O88DNNDD88ODOO8D8ZDDD88ZO8ODD88
  NNMMNN8OOOOO888OO8OOOOOODDNDNNNDNNNNNNNNNNDDDNNDNNNNNNNNNNNDDDDDNDDDDNNDDDDDDDDDDDNNDD888DNDDDDDNNDD888DD888D88DDDDDDNND888DDDDDDDNN88888OZO8888OO8NMMDD8D88O88DDDDDDNNNMMMMMNNNMM8888NDD88D88DNDDDDD8D8DN88DD88DD88DNDDDDNDDDDDDD88DND8OO88DD8D888888D888888888DD8DDD888OODDNNNDDDD8O88ND88888888D888888O8O
  MMMNMN8O8888O8888D8888888DDDNNNNNNNDD8ND8DDNDDNDNDDNNNNNDDDDDD8DNNNNNNNNNNNNDDDDDDNDDDDNMMNNDDDDDD8D8D888888DDDDDDDDNNNNNDDDNNDDDDD8DD8OOO888OO8NMND8888OOOOO8OO888888DDDDNNMMMMNNMND8DND8D8DD8D8ODDDD888DND8D88DD8DDDDDDDDNNNNMNND8888888D888888DD88888D88888888DDDDDDDD8NN88DDDDNNNDDDNN88O8DDD8DO888888DN
  NNNNDD88DD888DDDDDD88DDD88NNMNNNMDOOOOOOOOZ8MMDDDDDDNNMMNDDD8D8DDDDNNDDNNNNMNNNDD8OO88OODNMNN8NND88D8DD8DDDDDDDDNNNNNNDNNND888NNNN8OZOO88O88DNNN88888OOO8OOZZO88OOOOOO8888DDDNMMMMMMDDDDD88DD88DD8DDDN888DNNNDDDDD888DDDNND8DND888NNDD8DDDDDDDDD8DNND888888D888O8DDDDD88DNNDDDDDND8DNDNNNMDOZOOOOOO888DDD888
  DDDD8N88NDDDD8DD888O8DO8DNNNMMMNOO88888O888OZZZZO8NNMMNMNNMN888D88D8DNNNDNNNDDDDDDO8888OO88ONOD8NN88D8DDDDDD888DNNDDD8NNNNDDDD8OO8888OO8MMND8888OOOOOOZZZZZZ$ZOZOOOOO888OOOO8D8NMMND8DNNNDDDNNNN8D88DDDD8888888DDDDD8DNNDDDDDDD888DNDNND88DDNDNNNNDDDD888O88DD8DNDDND8888DDDNNNDNNNNNMDDMMMN8888ZOODNN8D8D88
  DD88OOOOOOOZOO8DDDDD88D88DD88OZZZO8O8O888OOOOOOOOONNDNNNNNNN88OZOO88NNMMMMMMDMDOOO88DD88888DN8D8NDDDDDDDDD88DDDDNNDNDNND88D8OOOO88OODMMND888OOOOOOZZZZZZZZZZ$ZOZOOOOOOOOOOOOOOOD88DN8DNNNDDN88DD8DDDDDDDDDDDDDD8DDDD8DDDDDNNNNNNDD8D8DNNND88DD888DNDDDDDDDDDDDDDNNDDNDD8888888NNNM8OZ8NDDDDD88OZDND88ODNDDNN
  D8888888888OOOO8DD8888DDDD8OOOOOOOZZOOOZOOOOOOO8OODNDDNNNND8O8OOOOZZ8DNNNNDDDNND88D8OO8DOZOOOO88DNDDNNDDDDDDDDD8NNNNDNND8OOO88OO8DMMMD8888OO8OZZZZZZZZZZZ$ZZ$$ZZZZOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDNDO888NND8DD8DNDNNDNNNDDDDNMND8DDNNNNNNMNMDND888DDDDNNDD888DDNDDD888888888DNNDNND888888DDDD87ZD88N8D88OO88OODDND8DDD
  OO88O8O888888D8888DDNND8DN888888OOOO888O88O8O8DDD8888DD888O888888OOOOOOODD888NDD88D8DD8O8OOOOOZOOOZZO8D8DDDNDDDDDDDD8ZOO8OOO8DMMMDD8D888OZZZZZ$$$Z$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZOZZZZZZOZZZ8DZZ8ZOO8ODNDDNNDD8O8NOZN8D88DDDD8O8D88O8DNNNNNMNNNNDND8888D888DDDNDD888DDDDDDD88NNDDDD8DNMNNNDD8DDDDNDNND8D88888DO88DNNDDNN
  DDDDDD88D8O8O8OO88DDNDDDDDDD8DD8OOOO888888888888D888888888OO88O8OZZZO8OZO8D8O88OO88888D88888888888OO8ODNDDDD88DDNNOZ88OO88NNMMMMNDODOZZZZZZZ$$$$Z$$$$$$$$$$ZZZOOZZZZZOZZZZZZZZZZOO7Z$ZO8ZZ8OO8DD8O8O8Z$OOZO8DDD88D8OO88D8NNNMNNNNMNMDNNDNDDDDDNN8ODNNNDDDNDD88DNNNDNNNNNNNNNNNNNDDNNDNDDDOZONNNN888DN8DD8DND
  DDDDNDNDO888D8DDDDNNDNDDND888DD88D8DD8DD88DD888NND88D8888888OOOOOOO88ZZOZODDOODDOOOZ8DDD8DDD8888D88OOODDDDDDDND8ZZ88OO8DMMMMMNNNDODDOOZZZZZZ$ZZZ$$$$$$ZZZZ$$77ZZZZZZOZZZZZZZZZZZ88$$OZOOZZO$ZZD8OO888OZ8ZZOO8D8DDD88888DO8ND8DNNMN8OZO8DNDDDD8D888O8MMNNDDDDNMMMMNNNDNNNNNNNNNNNDDNNNNND88NND888DDD8O8ND8D88
  888D8O88O8D8D8DDDDDDDDNNNNNNDD88OODDDDDDDDNDDD88D8888OOOOO8888888O8888DDD888DDD888D88D88888888DDDDD888DNNND8ZO88OO8DMMMMMMNND8888ZN8OZZZZZZ$$$$ZZZZZ$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZOZZZZZZDDZO$O8ZZ8ZZ88$$O8O88OOOOOZO$ZDDDDD888DDDDOOOO8D888O88888DMNDDND88DDDDNDDNDNNNNMNNNDODNDNNNN8DDDDDNNMNDD8DD88OO8O8O88O888888
  DD8O8O8ODDD8DDDDDDDDDDNMDDNNDDDD88DDDDNNNNNDDD888D8888888OO8888888DO88DDNN8888DD8888D88O8DDDDDD8DN88NNDDOZOOOOO8NMMMMMMNND888O8ONN8OZZZ$ZZ$ZOZ$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZOOZZ$$8ZZ7ZZ$OO$ZZZZD88888OOO88OO888DD888888DD8DD8888OO888OOO888D88DDDDNND8DDD88DDD888OD88D8O88888D8888DDDD88D88D88OZ8888DO8D
  DDDDDD88NNDDD8DDDDDNNN8DD8D88DDNDD8OO8888888OO888OO888OO88D88OO888D88DD88DD8DDDDDDDD88D88DDDNDDDD8888ZZOOOOO8DMMMMMMNND888888888D88OZZZZZZZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZO$O$$$ZZ$$Z8$OZOOOD8888888O8DDDDDD8888DDDDDD88DDDDD8DDDDDDD88OD888OOZOZOOOOOOOOOO8O88888O8OOOOOOO8OO8DDDDD88DO8O8DO8D8ND8D
  DD8DOO8D88DDNDDDNNNNNDNNNNNDDDDNDDDDDDDDDD8DD88DOOZZ8888DND8ZZZOOO8NN8O8NNDNDD88O8DDDDDDDDDDOOOO8OOO8OOO8NMMMMMMNN88DD8OOOOZOONMDD8O$$$ZZ$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOZZZ$ZOZOZZ$$$Z$OZ$O88DD8DDN88NNDDDDDDNDDNNNDNNDNDOOOOOOOODND8DNDDD88D888O8888888DD88DD8ND8DDDDDD8DNMMN8OD8D8MNDN8N8DDDD8D
  D8888OO8DDNNDNNNNNNNMDNNNNDNNDNNND88DDNNNNN888ZOOOO8OZZZ8888OZOOOZO88OO88ONNDNO88ZZZ8N8ZZ$$Z$$ZZOOOOO8NMMMMMMMDD88DDOOOOOOZZOON8OZOO88Z$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZ$$$$$$ZZZOOZZZZZZZZZZZZZ$ZZZO8ZZZOOZZOZ$8$ZO8OO888DD88DDDDDNDDDNNNDDNNNNNN8OD88D88OONNDD88888DOODD88888888ZO8OZO88NDDDDDNNNDNNMDD8OD8D8DOO88DD8DD8
  DDNDNDD888NDNNNDNNNNNDDDDDDDNNNNNDND8DD88DZOOOOZZZOOZOOOO8O8OOOOOOOOZOOOO8OO8OOO8OZZZOZOOOZZOO88OO8DMMMMMMMND88888OOOZZOO8O88N8OOOZZ$$O8O$$$$$$$ZZZZZZ$$$$$$$$$$ZZZZZ$ZZZOZZZZ$$ZZ8OO8OZOZOOOZZZ77OZ$888OOOO88D8DDDDO8DDNMNNNNNND8$$8DDD88888ODDD888OOZZOOO8OOZZOO888O88OOOOOO888888O88OO8DNDZZOO8O888DDDDDD
  NNNNDDDDDDNNNNNNNDDDD8NMND8DNNNNNNND8OOOOOO88O8O88OZOD8OOOZZZO88DD888N88888O8OOOOO8O8DOOO888OO8DMMMMMMNND8D888OZOOOO8OZZZZOON8OOZZZZ$$$$$ODO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZO8ZOOZZOOOOZZOOZO8ZOOZZOOOZOOOOOOO88OOOO88ZZOZOO88D888D88O88OOOOZZZO8OOOOZOO888O888O88ZZOOOOOO8OOOOOO8OOO88O8NOO8DNDD88888
  OOOOODDDNNNNNMNMD8OOOOZZOOOOO8DNNNN8O888DD8888888O888Z8D8OOOOZDD8888DD8DDDD888DDD8DDOOO888O8NMMMMMMMNDD888OOOO888OZZZOZZOOODDOOZZZZOOO$$$77ZOZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZ$$$$$$$ZZOOOOOOZZO8OOZOOZ$Z88OO8OZZZZZZ$Z$Z$ZZZO8O88OZNND8DDDDDD888O8ZZZOOZZ8OZ$$$O8D8OO88OZOOO88OO88DDD888888OD88NN888888NDDNDDD8
  O88OOO88OO8OZZODDO8OOOO8OOOOOOZZZZOOD88O8DNDDDD8DDNDOZO888888O8NDDNDNNNDDDOO888DD8ZZ88OO8DMMMMMMMNDD8D88OO88OOZZZZZZZZZZO8DN8O88OZZZZZ$777$7$OO7$$$$$$$$$$$$$$$$7$ZZZZZZZ$ZZZZZZ$ZZ8ZO88O$OZOOZODOZ$O888OOZOZOOOZZOO88OZZZ8O8OZOZODDDONNDD8DDD88O8OOOO8OOOOO8OOO8D8OO8O888D8888ODDO8OO8888OD8D8DDDO8DD88888N
  OOO8DD88OOO8888O8OOOO8888888888O888D8DD8DD8D88OO8DDD8D8888O888OO8DD8DDDDNND88OZZOOOO8NMMMMMMMND888D888OOOZZZOOZZOZZZZO88O8D8OZZZZZZZZZ$$7777$7$ZO$7$7$ZZZZ$$$$$$$$ZZZOZZZZZZZZ$$Z$$Z8DD8OZ8NOZO8Z8ZZOZO8OOZZZOOOOOO8OZOOZOOOOO8D88DDDDDDD8DDDDDD88888$ZOZOOOOO8OO8O88888DDNDD8OZOOOOOOOO88ZZOODDO88888DD8ON8
  OO88OOO888888DDD8O8888D888DDDD888888D888D888OO88OO8D8O8D888D888OO8NNNNDDDDOOO8OOOODNMMMMMMNN88DDD8OOOZOOOOOZZZZZOO8OOZZO8N88OZZZZZZZZZZ$7777$$ZZO8O$777$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZZ$$$D8888ZOD8OO888O8O888ZOOZOZZZZOOZ$7$$$$$$ZO88DDDD8DDDDDDDNNDN88D8OO88OO888DDNDD88O88OO8NDD8OOZZOZZZOOZZ$ZOO888NNNDDND8NND
  OO8DD8888DDDDDDDD8OZ8OO8OOO8DDDD8888O8888ON88D888888D8DDNN8DD8888DNNNDNNZZO88OODMMMMMMMMND88DD88OOOOOZOOZZZO88OOZZZZZO88NNOOZOZZZZZZZZOOZZ$Z$77777OO$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZ$$$ZZZZDD88OZODOZ88OO88N888OOOOO$ZZO8OZZZ$$$$OOOOOO8D8DD8DDDDDDDD8D88888888OO8DD88DD888DD8D8O88888OOOOOZ$$ZZZOZ8OODN8DDZ8NN8ND8
  D8DDDDDDDDDDDDDDN888N8O8D8888DDD8888DDDDND88DDDDDDDNNDNNNNNNNNND8DNDZZO8OO8DMMMMMMMNDD8DD8OOOOOOOOOOO88OOZZZZZZZZZZZZ8OD88OOOO88OOZZZZZZ$777777777778O7$$77$$$$$$$$ZZZZZZZZZZ$$$ZZ$$ZON888OODDOO8D888D8888OZOOOOOOZO8OZO8OOO888DDDD8DNDDDDDDDDDNNNDDDD88D888DDDDNNNDD8DDDD8ZZZZZOZOOZZOOOOOOZZ8O88ZZODOODODO
  DDDDN888D8DDDDDDDDD8DN8DD8DD8ODDDD8DDDDDDN8888NNDDDNNNNNDDDDNDNN88ZO88OODNMMMMMMNNDDD888OOOOZZOO88OZZZZZZZZZZZZZZZZZ88NM88ZZZZZZZZZZZZZZZ$77777777777OZ$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZ$$$$$$$OD888DD88OODDO8D888OO8OOO8ZOOOOZZZO888ODDDDDDNDDNDDNDDDDNDDDDDDD88DD8DDDDDNNNNNDDOOZZOZZZZOOOOOOZ88OOOOOO8O8DOZOZODDN88
  88D8DN8D8D8D8D8DD8DNNNDDDDD88DDD88DD8DDDDNNDD8DDDNDDDNNNNDNDOOOZOO8O88NMMMMMMMNNDDD888OOOOO888OOZZZZOZZZZZZZZZOO88OO8DNDOOZZZZZZZZZZZZZZZ$7777777777$$$$$$$$$$ZZZZZOOZZZZZZZZZ$$$$$$$ODD888888OZOO888888O8OOOO88OO88O88888O$DD8DDDDNNNDNDDNNNNDDDDDDDDDNDD8DDNNNNDDNDD88888ZZOOO88OOZO8OOO8888OOO8O8DZ$888ND
  DD888DDDDD8D888DNNNNDDDDDDDDDDDD888DDDDD8D88DDDDNNNNNMDDNNOZO88OO8NMMMMNDNMMDD88888888OOOOOOOOOOZZZZZ888OOZZZZZZZZ8DNMOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZ$$ZZZZZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZZZZ$$$ZNDDD888DOOOONDD88DO8OO8O88OO8OOO8O88ZZ8DDDDDDDDNDDD8DDDD8DDDDNDDN8888NDDDNNN8DDDDNO88OZOOO8888O88OOO888888OOOOOO888888
  DD8888DDNNNNDDNMNNND88DND88DD88DDDDDDDD8OODOOOO8NNNNDN8OZO8OOO8DMMMMMD8NMMDD88888OOOOOOOOZZZOOOO88OOZZZZZZZZZZZZZO8NNN8OOOZZZZZZZZZZOOOOOOZ$$$$7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZ$$$$$$$$$Z$8DDDDD8OZODDD88D8D8D88888OZOOZZ8888OO8ND8DDDDDDNDDDDNNDDDDD888DDNND888DDDDD88888888O888OZZ8DODD88DOO88888888OOO88OOOOO
  888888DDD8DNNDNNNNDNDDDND8O888OO88NN8O88OZ8O8D8DDDNDDZZO8OO8NMMMMMMN8DMMDD8888OOOOOOZZOOOO88OOZZZZZZOZZZZZZZZZZZZOO8NNDD88OO88OOOOOZZZZZZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ZZZZZZZZZZZ$$$$$$$$$O8888D8Z8DDD8DD8O8888OOOOOO8888O888ODDDDDD88DDDDNNNDDDNDDDDDDDNDDDNDNDDDDDND888OO888OZ88ZZOOZZ8OD8DDDDD88O8888O8O88888
  D8888888N8D88DMDDDDNDNDOO888DD888ODO$OOOOOOOOZOOZZOOO8OONMMMMMMMNDDNMNDD8OOOOOOOO888OOOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZOOOOO88O8ON8OOO88D88OOOOZZZOZZOZOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZ$$$$$$$O88DD888888888DZO888D88O8888O88OODD88DD88DDDDDDNNNNDDNNNNND8DDDND8D8DDDNDDDDDODD88ODO$ZOZOOZO88O8ND8O8O88O88D8D8DNDDD
  DDD88D88NDNDD88D8DDNDN8ODDDDDDDD8O8OOOZOOO88OOOZO8OOO8MMMMMMNMNNDDMMDD88O8OOOO888OOOOOOOOOZZZZOOOOOOO8OOOOOOOOOOOOO8N8OOOOOO88DD88OOZZOOOOZOZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOZZZZZOOZZZZZZZZZ$$$$$$7$ND8D88OO8DDDDDZO888DD8OODOOZO8OO8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNDD888D8DNNDDNNDDNNNDOZOZ888O8OOOOOZZ88OZ8ZZZ8O88OOO8DND8DDDD88
  OO88OOOONDO8OO8DNMND8888DD8DND88888OOO888888ZZO8OO8DMMMMMMNNDDO8NNND88OO8O888OOZOOOOOOOOO888OOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOO8D8OOOOZOOOOO88DD88888=?O8OOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOZZZZZZ$Z$$$$$$$7DN8D8O8888DNO88DOO8OD8OO8O8O8OO8D8D8DDDD8DD8DNNDNDDD8DNDDDDDDDDD8D88DDDD8O88OOOO888OOOZZZO88ZOOZ$$D8O8OO88888D8DD888
  DDOOO8D88O8D888O8OZDDODD8DDDOOD88OOO88OOOO8OZ8ODMMMMMMMNNNDD8NMMMNNDNDNNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZOOOO88DDDD88DDDDNNNMMMMMMMMMMMNNMNMNNNNNNNNNNNDDDDDDDNNNDN88DDDOIII???++=~::?$O88888D88ODOOD8DDD8O8O88OZ88DDO8DDDDDDDDNDDZODODNDDDDDDDDNDDDDDDDDNND8O8OOO8OO88ZOOOO8OOOO88O8OOOZ88OOOOZ$8Z8D88D8
  OO88OO888888D88OOODD88DDOODD8888ZOOO88888OOODDMMMMMMMNDDD88DNNNDDDDDDDNDI+D8OOOOOOOOZO8DDDDDDDDDDDD88NNMMMMMMMMMMMMMNNNNNDNNDDDDDDDD88888888888O8888888888888888888888DDDD8DD8ZZ$77I??++=~,~$8D88888O888888O8OOO888OO8888DDDDDDDDDDOZZD8ZDDDDDDDDDDNDDDDDDNNDDN888888O888OOOZOOOOO88OOO8OOO8D8OO8OOOOZOOZOO8
  DD888888OODD888O888OODO8ZO888ODOZOO8O8OO8O8DMNOOZZNNNDD88DNNND888OOO888DNND8OO888DDDNNMMMMMMMMNNNNNNNNDDD888888888888DDDNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMDDOOOOO8OOOOOOOOOOOO888888888888O$7$ZZZZZZZ$$I??I8D888O8OOOOO8888O88D8DZOZZ8DD8DD8OD888ZZDDOODDDDDNDDDDDN8DNNNDDDD888888O8OOOOOZO8O888OO88OZ8DOOOOOOZOOOOOO8O
  8O888D888OOO8D88OOOOO88888OOOOOOO8O8DO88888O8OO8ZZ888D8DND88888888888888888888OO888888888888888OODMMMMNNDDOOZ$77????????II777$ZZOOOO8888DD888DMMD8888D8OOOOOO888NNNNMNNND8OO88888DDO?+++++++==~:?$OODDD8O88D88OO88888OOOO8O888OOOZ88ODOOOZOONDDNNDNNDOZO8O8NND888888D888OO8OOOZZO88888OZOO88O8888O8O8OO8OOOO
  88DDD8888O888DDN8OD8O88OOOOZ88OZ8OOO8O8DOO8OOZO88888888OOO8888DDDDDNNNNNNNDDDDDDDDDDD8888DDD8DD8DNMMMMNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNNNNNNDDD88NM8DDD88888===~~::::,,,,,,+$MNNN88OO888DD8I=~=+++==~~~:=ZOOO8O88OOOO888O8OZOZZ$Z$ZO888888ODO888ODDDDDNOOOO8888O8OZ88D88D88O87OOZZOZZO88888OZOOOO88DD888O8888OZOZ
  88DDDD8D888DDDDDD888O88ZO88O88888OOOOO88OOZZDNMNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8DNMMD8877$$$7I+=~~~~==??I7OOZ$$$II?+=~~~:::::~M888888DO,::::::,,:,,:DNMMMN+~$DNDOO8888D87?:::::~~~~::,$O8O88ZZO8DD8OO8OOOOOOZZOOOO88OOOO8OOONNDNDOZZO8DDDN888OO888OOZOZ8ZOZZOOO8ZOO88O8O8O8888888D888888OOOO
  DDDDDDDDNNDDN88D8O8OD8OO888DDD88888O88$Z88D8888DDDDDDDDDD8DDDDDDDDDDDDDDDD88888888888OO8888D8D88NNDNNNNMMMMMMMMMMNNNDD8OOOOZ$$$$7I??++=~$$??++IM88888DO,::::::::::~ZZ8DDNMDM=,:=8ND8ZO88DD8OI??++===~~~~,+O8OOOO8O8888OOOOZO8O8DDD88O8O888DONMDDD888DDDDDN888888DD8OOO8888OOO88888DDDD88OO88D8O8DD88O88ODDZ$
  DDDDDDDDDDDD8Z8ND88DO8O88DDDDD8DD88O8ZO8O8O8O88DDDDDDDDD88OOO888OOOOO8D8OOOOOOOOO8888888888D8D8DDNMMMMMMNNNNMMMMNNNNNNNN88O8OOZZ$$$7II+?=~~:::?N8888888=??I7$$ZZZOZOO88DDDDN7:8ZDDNNN8OOD88DDOII??++==~~~:.~O8OD888OOOOO8O8D88OODD8888O88D88NNNMND888DDDDDO8DDOZZZOZOO88NDDODND8O88DD8888DNDNDDD88DDOO8OOOOO
  8DD8DONN88ND8O88D88OZODDD8DDD8DDD8D8OZ8O8OOOOODDDDDDO$$$ZOZ$ZO88OOOOO888OO88O88888OOOOOOOO8DDD888MMMMMMMMMMMNDMNMMNMMNNNNNDDOO888888DONNNMMMNNNM88888D88D8DD88D88DD8ZZOZDNNN+,8ZNDZZNND8ZO88DD88I?I?++===~~~,:Z8888OOO88888888DD8O8888OO8DZZDNNDN8O8DDDD88OO88OO88OO8OOODD88888D8DDDDDD8D8NNDDDN8ZOODD888OO8
  DDNNNNO8O8O88OOOOO888O88DDDD8DDDDDD8O8OOOOOOO88DD8D8Z7$$$$$$ZOOZZZZ$$OOZ$Z8ZZZZZZZZZZZ$ZZZ88DD888MMNMMMMMMMMMMODD8DD8DMNNNDD8DMNNDMDNDDDN88DD8NM88888DDDDDDNNDDDD8ZOZZZOO8NN,:ID888DDDNDNNOO8888DDO7I?I?++==~~:::IOO8888888ODDDD88D88O8888O8Z8D8OZ888888888O8DZZZZZOOO8O8O8ODDD888DNDD8DDDDDDDDD8OOOOODDOO88
  MMMND8OO8888888O8OOO888DDD8DDD8D888ZOOOOOOOOO88D88DO$$$$$$$$ZOZ$ZZZZZ8ZZZZOZZZ$ZZZZZZZ$ZZZD8DDD8$ONMMMMMMMMMMM8O8888DOMNNNNN8DMNMNMNNM8NNNDDDDNN88888DDNNNDDD8DNDDD8ZZZZZZ8D,,I8ODO8DNO7ZO8DZO8O88DNO7????++===~~::+88888888DDDDDD8D8888OODD8O8888OOOO88DD88DDOOOZO8888OO8D8888O88888D8DDNNDNDDD88OO888O88DD
  ODMDND8O8DD888OO888888DO8DNDDD88888ZOOOOOOOO88D888DO7$$$$$$ZOOZ$$ZZZZDZZ$ZO$ZZZZZZZZ$ZZZZ$88DD88$Z$8NMMMMMMNN8OOD8D88NMNNDDD8DMNMNMNNMODDDDDNNNN88888DDDNDNND888NDDOOOOOZZO8:,ZOODODDNDI8OD8D88ZOO888DO$II???+==~~~:,=O888D8DD8DDD888DD8888O8888OO8OOO88D88DOOZZZOOO88888O8D88888D8ODDDDN8NNNNDDDDDDO888DO88
  88DD88OOO88O888O88O8DDD8DDDDDDD8O8OZ8OOOOOOO8888D88O7$7$7Z$ZOO$$ZZZZ8D$$$ZZ$Z$Z$$$$$$$$$ZZ88D88NZZOONN8Z8OO8OZDDD88DDDNNNDDD88MMMNMMDM88DDDNNDNN88888DDDDDND888O8NN8O88O$7888OZOD8ODDDD+ZDDD88DD8OZOOO88D87III??++==~=:,+Z8O8DND88DDDDD8D8D8D8OZO8888888N8ZZZO8O888O8DD88O88DD8D888DNDDDDDND8NNNNNDD8OO888OO
  8O88DZO8888O888O88Z8D88DDDD88DDNDDZO8OOOOOOZ888888OO77$$$ZZZOZ$$$$$$88$Z$OZ$$$Z$$$$$$$$$ZZ88D88NOOO88NDO8OZZZZ8DOODDDNNNDDDD88MMNNNNDND8DDNNDDNN88888N88NND8DDDN88NND7$DOD888DNDDD8NNDN=IDD888DDO88ZZOO888D87?????++==~=::+$88DDNND8D8DD8OOO8OOOO888O8O8D888OO888O88DDND88DDDD88DND8DDD8888DNNNDDDD888OO88OO
  8O88ZOOO8888DD8888ODOOODDODDDDNND8ZOOOOOOOZZD88888ZO77$7ZZZZZ$Z777$78O$$$Z$$$$Z$$$$$$$$$ZZ88D88ND8OODN8OD8OOOO8DDDDDNNNNDDD888MMNNNNDDN88DDNNNNN88888DD8NDZ7I?DNDDDO=I88O8888DDD?+DONM~,:+ND8DDD8O8DO$OZO888DD7?I??+++++~~,.=7OOZZDNDDDD8O88ZOZO8OOOOO8OZO8888888O888888DD8D88DN8DD8D8DDNDNNNN8DDDZODO8D888O
  OOOO8O888888D888ZOOOO8DODD8DDD8ODDOZOOZOOO8D8O888DOO7$$$$$ZZ$$$777778$7$$Z$$$$$$$$$$$$$$$O88D8DDDDNNDDNND8NDDDDDDDNDDDNNNDDD8OMMNNNNNDN8DDDNNDNN88888DDNNDO$$IMN$7O88D88D888DDO$ZZ8DD888888D888NOO$Z8ODZZOOO888DO$II????++$ZNOO8D8O8NODDD8OO8ZZO8888OZOOOOOO88888888OO8ODD8DDDDDDD8DNDDDNNDNDDD8N8OOOZDD88DD
  OO8OO88888DDDDDDOO8888DD88DDDDDDDOZOZZZZZZDD88888DZZ7$$Z$ZOZ$$$77III8777$Z77$$$$$$$$$$$$$OOO88NMOONNDDDDDD88DDDDNNDDDNNNDDD88OMMNNNDNDN8NNDNNNND88888DNNDZZZ7?::~:=IDD888888D8ZZZZ88O8DDNNDD8D8DOO7$$OOD8$ZOOO88DN8O8ZZ$7I???8MD8OZ$$D8ZNN8O88888DDD88D8OO888888D8OO88888888DDNNNDDDDDDNDDNNNNNN8888OOD8OO88
  8OOOOO88D8888888DD8D8DNDDNNNNND8DOZOOZZZZO88O8888DZZ$$$ZZZZ$$$$IIZOOOI777$77$$$$$$$$$$$$$OO888NMDNNDD8888888OOZDNND8NNNDD8888OMMNNNDNDNDDDDDDDND88888DNDZZ$=:~:~~~+=Z88DOZ8D8OZ$ZOZ=++7Z$O8DNNDDOO$$$$ZOODOOOOOO888DO8Z$OZO$ZZZZ$Z$Z8OZ8O$O8D8OZD888O$8888OOO8O888DD8O8D8DDDDDDNNN88DDNNDDDD8DNN88D888DDN88D
  88OO8OO8DDDDDDOO88DNDNDDNNNNNNDD8OZOZZZOODO8O8OO88OZZZ$ZOZZZ$Z$$O888OOZZZZ$$ZZZZZZZZZZZZO8ODDDDMNNDDDDDD88O888ZZMDDDMMNND8888ZNMNNNNNDMDNDNN8ONN88888NNNDNI~~====+??$DNNOO8DOZZZZ8MDMMNMNNNMNNNNOO$$$7$7ZZOO8$ZZOO8888DD88$7+?I???++++====~:8D8OOOOOO8D8888OOO88OOO8O888OO8D8DNNDDNNNNNND8DDD8O8DNNND8NDDD88
  O8888888DD88NN8DDDDDDNNNMMNDDNNND8ZOZZZZNO88O888OO8O8OO8OO88OO8O88OOOOO888O888OO8OOOOOOOOOOD88DNNNDDDDDDD888O8OZDNMMMNDND8D8OONMNNMMNMDZ+==788NNDDD88DNNNN$?++++?7ODNNNDOO8DOZZZ8DMMNMMMMMMNMMMNOZ$$$$$$7ZOZ8D$$ZZZOOO8888DD8OI????+?++++==~:=OD8OO8888O8OOOO8D88O8DD8O8888888NNNNNNNNDDDDDDDDDDNNDDDNNDDDND
  8888DD88OO8888DNDDDDMMNN8DNDDDDD8OOOZZZZOO88O8OOOOOOOOOOOOOO88O8OOOO8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8888DDNNDDDDDDDDDD8888MMN87ZND8DOO88DNNNNNND8OZ7IOOZMNDDDDDDDD88DDDNNNDDDD8DDDDDDDD888DNNNNMMMNNMMMMMN8ZZZZ$$$$ZOZZZD8$$$ZZZOOO888DDDD8$++I??++++==+::?$D8O8888888O88DOO8OOOO88888NDNDNDNMDNDDDDDDDDNNDDDDDDNNDNNN
  888ODD888888DDNNDDDDNMNNNNDDONMN8ZZOOZZ888OZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZDDMNNDDDDNDDDD8DMMNO$7NMMMMMNNNDDDDDDDDDN8778NOZD$$$$$$$$$$$$$77$7777777777777$$$$$ZZZOOOODDNNMMNNDDNNNNNNNNNNNND8$$$$$$$$ZZZZOO888DDDDDI+I7??++++==~~:IDDDD8N8888OO8888D8O8D888DNDDNDNNNNDNDDDDNNDDNNODDNMD88
  DDND8DO88D88DDMNDDNND8DNN8DODN888ZOOZZZZZOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDDNNNDDNDNNDDDNNMM$8NMD78MDDNNDDDD888888O8O88888D$$$777777$$$$77$7$$$$$$$$$$$$$$77$7$$$$$$$$$$$777$77777777777777777$$$$$7$$$$ZZOOOO88DDDDO$=I$I++?+++==::$88N888888888O888OOO88D8DDDDDNNNDNNNNNDNNDNN8DDNNDNN
  DDDND8O8888DD88ONDDDDD88DD88MNN8OOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZOOOO8OO8MNNNNDDDNNDDDDDDNDOZ$ZDDOODMMMNNNNOZZ$$DDDNMZ??OD$$ZZZZZOOOO88D8DDDD88888888OOOOZZZZZ$$$$$$$777777$77777777777777$777777777777$$$ZZZOOOOD88DD8?+$OI+??=+==~:~$D8D8D8OOO8888O88OO88DNDDDDDNNNDDDDDDNNND8DMNMNNN
  DDDDDOD888NO8DDDND8D8DDNDNDNN8D7$Z8OOZZZOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZ$Z$ZOONMNNN8OOZ$$ONNMNNNDN8DDDD87$O$Z8DNDDDD8D888OOOOOZZZZ$$ONNZMM87$Z8888NDNNN8OZZ$$$$$$$$$$$7777777$$$$$ZZOO8DDDDDD8DDDDDDDDDDDDDDDD88888OOOZZZ$$$$$$$$ZZZOO88DDNNI+8D7+?+?+===~=I8888OOD888OOO888DD88DDDNDN8NDDNNNDD8NMDNND8D
  NNOO88OO88888888DDDD8DDDNNNNDDD7ZZOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZZMNDDDDDD8OOO$8MNNMMDD8ZZZZZOOOD8NNN8NDOZZZZ$$$Z8O7777777$NNO8D878NZNNMNDNNNNDO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7777$$7777$7777$$$$$ZZOO8888DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD888O8O88DNN$?788I????++==,~8888O88O88O8D8DD888DDD8DNDMN8DDNDDDNDDDDDD
  88888888OOOO888DDNDDND88DDNNMN8$ZOOZZZZZZZ$$$$$$Z$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZZOZ$$$DNNN8DD8Z$$OMNDDMD888888DDDNMMNNNNDN88OZ$$$$8MD$7777$$$DMDOO87$7$77$DNDD$$77$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$77$77Z$$$$$$77777777777777$$ZOO888DDDDD88888888O8888DDDNM8I$DNO+???++++:~ODO8888888DDND8D8DDNNNNDDN88NMNDDDD888OO
  888D8DD88OO8DNNDNND8NMD8NNMNDD$OZD8DNNDD88OOOO8888DDDNNNNMMMMMMMMMMMMNNNNNDD88888OOO8OZ8DDDD8OMMNDNMMMMMMMNDNNNNNNNNDDDDDDND88DNNNNNDZ$$$OMM$Z8777777$$ZOZ$$$$$Z8O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7Z$$7$$$$$$$7777777777777777777777777$$ZO88DDOOZZZ$ZO8DMNI$MMO7II????+=?O88888888DDDDNDDD8DD8D8D8NNDDDD888888
  8DD8888DDDDDDDDDDD888DDNNNNDND$OO8Z8ZZZOZZOOOOOOZOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZOOO888DDDNNNNMMMMMMNNNNNNMMNDDMNMNNDNMNNNNNNNNNNNNND8DNDDDDMNNNNNO8O8NN88MMMMMNNNDD8OZZ$Z88DDZZZ$$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$77777O$$$$$77$$7777$77$7777777777777$$$7$777777ZI.,==I$7IOZI+ZDIDNMDDDDDOZ$7ZDDD8888D8888DDNDNDDDDDDDDDD8DD8D8888
  888D888888DDDDNNDDDNNNDDNNNDDNZ88OZOOZZZOOZZZZZZOOOOOZZZZZOOOOOOZZZZZOZZZZOZZZZZZZZZZ$ZZZZZZO8NNNDDNNNMNNMNNMMMNNNNNNNNNNNNNDDDDMMNNNMDDDDNM8DD$77$$$ZZZO88DDNMNMMMMMND8OZ$$$$7777$$$$$$7$$ZDN8$DD7$$$77777777777777I7$ZZZ$$7777$7777777777O,.,?I$+?$77ZOIZ88MNMMMMMMMMDMM8O88OO88DDD8NDNDDDDDNNNNNNDDDD8DDD
  88D8D888888DDNNDNNDNDNDDMMDDMMZNNN8ZO8NNNNZZZZZZZZZZZZZZZZOO88888DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8DMMMD8DMNMMMMNNMMMNDD8OZ$$$Z8MNDDNDNNMNMMN888MMNND8DD88888O8OZZZZ$$Z$ZZZZZ$$$$$$$$$ZZ88DDNNNN8DD8OODN8Z77NN8O88Z$778D8O8DDDDDDD88888$I77777777$7$$=..?77$7$ZZNO?NMNNMMMNMD8ZNN8D888DNDDDNDDD8DDDDDDDDNNN8DDDNDN
  8DD88DDDDD888DNNNDDND8DNNNNMN88NNNNDNNDNNNZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ZOOO88DNNDDNDDDNNNNNNDDDDDND8O88DMMMN88MNDNMMMN8OZZZ$ZZZZZZZ8NNDDNNDNMNNMMN88MMNNNDNNNNDND8DNDNND88OOZ$ZO888OOOZZ$$ZOZZZZZ$$$7$7$DDNNNNZZ88$ZDDDDDD8D88D88888DDDDDD888OI777777IIII$$+.~7$Z?.=77Z~NNZ$77II8$O$N8D8DD88NDDDDN88NDNNDDDNDN8DNDNDNN
  D8DD8DDDDD8DDDDDDDDDD8NNNMNNNNDNNNDNNNNNMNZZZZZZZZZZZZZZOOZZZZOOOZO8DDDDDDNNNNNNNNNNDDDDNNNNDDMMMMDDMNDDD8ZZZZZZZZZZZZZZODNNNDDDDNNNNNNNDDNMNMNNNNNNNNNNNNDDDDDDDNDDDDDD88DDDD88888DDDNNNNDDDDDDNNNN88NNNDDNDDDD8OZZZ88888OO$$O88D888ZI7777777II7$O$~~?Z7$7??O~$OMMMMMN$87NN8DDNDDDDDDDD8NDNNDNNNNDDNDNDMNDN
  DDDD8888DDDDDDNNDD88DMNNNNNDMNNMNNNNNNNMNNNNNNNN8OOOD888OOO8DDNNDDDDNDDDDDNNNNNDNNDNNNNNNNNNNDMMMMMNM8OOOOOOOOOOOZZZZZZZ8NMMNNDDNNDNMNNNMNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDNNNNNNDDNNNNNNNNNNNNDDNNNNNNNDNNNND888Z8NMMMMMMMMMMMMMMM87$O88O$7777IIIII7Z$OZNNO$I=,,I7ZOD8I===MMZ8O8DDD8DDDDDDNNNNDDNNMDMMNNNNNNNN
  NNNN8888DD8DDDDDDDDDDDDDDDNDNDMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDNNDDD8OO8888888NNNNNNNNNNNNNNNDNNNNNDDNNMMMMMNMM888888DDNNNDDDNNNNMMMMNNNNDNNDNNMNMMMMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDOOO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN87O887IIIIIII7$7$ZOO8NMMN8OI=7DODNNMMMNNM8O8DDDDDDNDDNNDDDNDNMNDDNDDNMMND
  NNNNDD8D888DDDNNNN888DDNDDNDD8MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND88DNNNNNNMMMMMMMMMMMMNNDDDDDDDDDDD8MMMMMNNNNDNNDNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDN8OO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8Z8O$77III77$ZZO8DNNNNO$8NMMND8I?I+?7$ZO8DNDDNNNDNDNNNNNNDMNNO8MDO8MMND
  NNNNDDNDDNNDDN88DDDNDDDNDDNDNDMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMNNMDNDDDDDDDDDDDDDD88MMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDN8Z8MMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMNMMDZO$$$$$7$$$$ZO88NNNNNMMNNDZ$I?=~+=+II8DDDDNN8DNNDDNNNNNDNMN8DNNDNNNN
  NNNNNNNNMNMMDDDDDDDDDDDNDDDDNDNMMMNNNMNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNDDDDDD888DD888888MMMMMMMNNNNMNNNMMMMMMMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDODNMMMMMMMNNNNDDDDDDDDDDNNNMMNMMMO7$I77III77777ZZO8NNNN88NDDOZ?NMMMMMMM8ONNDD8DDD8DNDDDNNNND8NNNDNNNN
  NNNNNDNMNNNN88DNNDDNNNNDNNDDDDNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNMNNNNDDDD8888888888DMMMMMMMMMNNNNDNNMMMMMMMMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOMMMMMMMMNNDDDNNNMMNNNNDDDDNNMMMMMDZI8DOOOOOZZZZZOONNNDOOOODN8DMN+???I7NNDDD8D8DNNNDDNNNNNND8NNNDODDN
  DDNNNNNNMNNNDDNDNNDN8NNNNNDD8NNNDDDDDDDDDD88888888888888888888888888888888888888OOOOOOOOOO8O8NMMNMNNNNNDDDDDD888D888NM8DONMMMMMMNNDDNNDO=IMMNMNOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOOO8DMNNNNNNNNNMMMMMMDNDNMMMMN8$$$OMMMNNN8DNNMMMM87?$NNNNMN8NMMNMMMMMMMMMMMMMMMOZ$ZZZDMDNNDNDNDDDDDDNNND8MDDNDDO8MN
  DNNNNNMMNNNNNNNMNNNDNNNNNN8DDDMNMMMMNMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNMMMMNMNNNNNNDDDDDDD888DNMMO8NMMMMMMMMMMMND+=7I?ZNMNMNNNNMMMMMMMMMMMMMNNMNMMMMNNNNNMMMMMMMMMNNNDNNDMNNNNNNNNMMMMMNDDNNNMM$+++$77I+=$NMMNDDMMMMMM8IIDD$7Z8DNNNMMMMMMMMMMMMMNNMO$$ZZZ8DDDNDDNNNNNNNNNNNNDND8DDDOODN
  NNNNNMMMMNMMNMNNMMMNNNNNDD8ODOMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMNNNMMNMNNNNNNDDDDDDD8NMMMMNO8MMMMMMMMMMMMD$77++?II7DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDNNNNNDDDNNDNNNMMMMNNNMMMMMMMNDNNMM$+=I?8MMM?8Z~~ZNMNDDNNMMMM8OMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ$ZOOO8DDDDDDD8D8DNNDDDDNNDDO888OODD
  NNNNMMMMNNNMMMMMMMMMMNMMO8OOOZMMMMMMMNMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNDNNMMMMNMM888MMMMMMMMNDI7+?77I=+++?NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMNNNNMMMMMNNNMMO+ZN:OI,NM.IO,NMZ~8MNDDNMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMN8ODDDDDNNDDNDNDDDDNDNDO8D8DO88
  DNNNMMMMMMMMMNMMMMMMMMD88MOOD8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMNNDDDDDD8O8$+I?I77O8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMM=?ODI,D+==~I.?MDNN~ZMNDDMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMNDDD8NNNDNNNNMNDDDDNN88D8DDO8
  NMNNMMMMMMMMNNMMMMMNNNOO8DN8O8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDD8888888888888888888888888888888888888DDD8DN8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNMO+8ND8I=+I?I?=?DOZ?:=MMDDNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNMMNOMMDDNDDDD8ND8NNNNNNND8ZODD8MNO
  88O8D8DD8D88NNNNNDD8OODDO8D88NNMNNNNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDD88888DDDD88888888888888888888O88O8888DD8DNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMD+$DI+=+ZZ$I$7I?I8MM+:DMNDNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNOOODMMMMMMMOO8NDNND8NNMNMMMMNNNMNDOO88NNNNND
  OOO8OOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOZOOODN8DNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDDD8888DD88888888888888888888888888888O888DNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNO=7O78==?I+=~I$?~~~?8$OMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNMD8DMMNNMMMMNNMMMND8ZZZ$OOOO88DDNN
  8888888O88OOOOOOOOOOOOOOOOOOO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNDDDD88DD8DD888888888DDD88DDDDDD8888DDNNNNDDDDMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNND888NMMMMMNNDNO~NDZI+~:,+I=???IOMMM$OMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8O8MMMMMMMMMMMMMNMNDD88$ZZ$O8D8O8N8
  888O88OO88D88OOO88888O888OOOOOMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNND8OO8OOOOOOOOOOOOOOOO8OOOZ$$7$$78O8NMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN8N+Z$7$=~:$,.Z++=~~8N8+NMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDDNND8D8D8NNDDDMD888O88ZZZOOZ$$$$ZOOZZ
  OOO8888888O888OOOO8OO8OOOOOOOZNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNN8NZ=ZZI8N~::,::~~NM??7~MNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDZZZZOOOOZOZOOOOOOOOOOZOZOOOOOOOOOOOOOOOOOO
  8OOO8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ8NNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNO8MMMMNNMNNOODDNMNDD8O8DDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNNNNNNNNNDNNNNDDDNNDDDNDDDDDDDDDDDDDDDD8DDD8DDDDDDDDDDDNDD8D8DDDD88O8DNOO8DMMMMMMMN8M:=OD8?7$~+~+8O=?M8~$NNNMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMZZOOOOOOOOOOOOOOOOO8OOOOOO8888OO8888O8O88888
  88OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ8OMMMMMMMMMMMMMMMMMDMN+$8$I7==?==??8MMO+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNND88888OZZOZZO888DDD88D8O888888O8OOOOOZZDNDDDD8DNDNDNDND8O8DNND8D$~?D88D7OOIMMDD+:NMNNMMMMMMMMNM8DNNMMNNMNMMMMN88888NDD8DDD8D8OOO888888888D8O888O88888888888
  O88OOOOO8OOOOOO8888D8OOO8OOOO8OZOZ8OOZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDM+?8DMNI7?I+Z7+MM+$NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8OOO8O88OOO88DOOZZ8DDDOOOOOOOO88888888O8DD88O88Z8D8OOO8O8O888OO888OOO8O8DONNDNNMDO8OO8NMNNDMI:I88OOZ8ZZ$$?IDDDNDMNMNMMNM8NO888D8DONMODMMNND8D8D88D8888888O88D88D888DD888OO88O88888OO88
  8888888888O8OOOOO88888OOOOOOOO888O8OOOZOND88OZZOZZOOZOO8MM8DO~OON8N8Z8O?MNZ7ZMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDOOOOO88888D888888OO88O8888O8O8OOO88OO888OOO88OO88OO888O888O88888888O8888DDNMNMNNMMDDDDNNMNN8DNN?~=?$77I?++ZMNDDMDND8ODDD8888888O8888DO888888888O8888888O8DOOO8O8888O888ZOO8888888888OO8
  OOO88D88888888O88O88OOOO888888888OO8OO888888OO8888OO8O8ONMNNNMI=ZOD8ODNM$+7NNMNMMMMMNO888MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOO8O88888888888O8O888O88DDD8888O8888888888888888D888888888888DD8DD8OO888888MMND8OODD8O8DDDOD8888Z88DDDZ$DOO888888888O888OO8O88888ZO8888888OO88DD8888888O88888O8O888888O888OOOO88O88888OO
  888888888888D8O888888888O88888O888O88O8OOO888888888888888NMMNDMM?==?77?=I8MNNNMMMMMM8888ODMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMDOO888O88OOD8888888888DD8OO88D88888O888O88888D88888D88DD8D8888D8OD88OOOD888O8DOO8OO8OO88OD8O8OOO8D8OOO888DOD8888888OO88DDO88OO8O88OZZO88D888O888O888888888O88888OOOD8O8OO8O8888OOZO8DD8O8
  888888888888OO888888888888888888888OO8OO8OO888DD88DD888888MMMMNNMMND88NMMNNMMMMMMMMDDDDD88MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8O888OOO88D8888O8888O8OO88O88888888888OOO888OO8O8OO8OOOOD888OOO88DO88DD8D88OO8O8OO8O88888O888OOOOO8O8888O888888888O8888D888O88O8OOO8OOO88OO88O88OO888888O88D8888888O88O8O88O88O8OOOO888888
  8888888888O888D8888888888888888DDD888O888888DD88888888888888NMMMMMMMNNMMMMNMMMMMNDDDDDDDDNDNMMMMMMMMMMMMMMMMNND88O88DD8888OZDDO8OOOOOOOOOOOO8888O8OOOO8OZO8O88O888OOO8OO8OOO8OO88D88888O888888888OD8D88D88OOD8DD88D8O888D88OOO88888O88ZZOO88OO8O888888OO88OO888D8888888D888O88OO8888OO888888OO88O88OO8OO8888
  OOD8D8888888888888888888O8888D88888888D8D888DDD88888DD8888OO88DNNNDNMMDDNMNMMNMNDD88DDDNDDNDDDDD8D88OZZ$ZZZZZOZO8OOZO8OOOOZO8O88OOZZO88O88OO8OOOOOOO8O8888OOO8O8888OO8OO888O8O88O8888888888DOO8888DDND8DD88O88888888D8888888OOOO8888OO8OOOOO8888888OOO8888888888OO8O8888D88ODDD888888888888OO888OO888OOO8O88
  888888OOOO8OO88888O888D888888OD8OOOOZZ8DOO8O88DD8O8OOOO88OZZZZOO8OO888O8ZOOOOOOZOO$$I777$$Z$$ZZ$OOZOOOOOOOOOOOOOOOOOO888OO8Z88OOOOZOOOO8O8OO88O8OO88OO8OOOO8OOOO8OOOO88OD888OO8O8DOOO88O8D8888888888ND88D888O888888ODD8O8888OO8OOOO88O8OO8888O8OOOOOOO8O88O8OO88OO8OOO88888O8888D88D8O888888O8OOOOO8OOO8OO8D
  OOOZOOZZZO8OOO8D88OOZZOZZ8OZZ$OOOOZ$OO77$$ZZOOZ$$7$$Z$$ZZ$II77$Z$$ZOOZZO888888OOOOOOOZ8O88OOOO8OOOO8OOOOO8OO8888O8OO8O88DDOO8OOOO8OOO8OO888OO88888O8OOO8O88OOZ88OO888OO888OOOOO88OOD8ZOO88OO888O8D888O88888888OO8OZO88OOOOOO888OOOOO8O8O88O88888OOOOO8OOOOO88OOZOOOO8OOOOOOO8OO8OOOOO8O888DDO88888OOO8D888D8
  O888OOOOZZOZ$$777$$ZZZZ$ZZ$$$$ZOZ$$$7IZZZ$Z$77ZZZZOZ$$OOOOOOZZZOOO888O888D8888O88O8OOO88O8OO888OOOOOO888OO8OOO88888888888888OOOZ888888O88888O888OOOO8OOOOOO88888OOO8888OO8ZO8OOO88DD888O8O8OOO8O88O8OOO8OOO88888OO8888OO8OO88OOOOOOO888O8888OOOZ88ZOOOZOOOO888OOOOOOOO88OOOO8OOOOOOO8OOOOO8OOOOZOOOZOZ888888
  $7I7Z7ZZ8888OZZZ$ZZOOZOOO88O8O888OZZOOOO8ZOOOOOO8OOZO8888888O8OD88O8D8DD8DD8DD8D8D88OO88888O88O8OO8OOOO8888O8888888DO8OO8888O8O8888DOO888D8OOO8OOO8O8888888DO8OO888888D88OZZZZO888OOOOOOO88OOO8O8OOO8O8O88O8O8OOOOOO8O88O888OOOOOOOO8OOOO88OOOOZO8O8OOO8OO888OOOOOOOOO88OOOOOO88O8OOZZOO888O88ZZOOOOOO88888D
  888OOOOO88O88888888O88DDO88OZZ88D88888OOO88OOO88OO8OOOOOOO888888D8D88888OO888OD8888ODD8DDD888888O888O888888D8888OO88OO88OOOO88888O8OOOOOOOOOOOO88O8OOOO888O88O8888D88888OOOO8OOO$ZZOOOOZO888O8OOO8OOO8O8OOOZOOOO8888OO8888OOOO8OOZOOOO8O8888OOOO888888O8O8OOOOOO88OOOZ888O8O88O888OOO8OOZOO8Z8OOZO88OOOZZZ88
  8D88D8OO8OO8OO88OO8888DD88OZOOOOO888O888O8OOO888888OO8OOOO8888888888OOO88888DD8888888OO8888O88OO8OO888O88888OO8OO88O8O8OOOOOO888888OOO8OOO8OOOOO8OOOOOZOOOZO888O888DO8888OOO88OOZOOOOOOOOO8OO8OOOOOO88O8OOOZ88OOOO88OOOO88OO8OOO8OOOOOO88O8888DD888O8O88OOOOOOOO8888OZOOOOOOO8OOOOOOO8ZOOOZOZOOOZO8888OOD88O
  8888OO888888O8OO8888O8888888OOO8O8OO8888888888888888O8888O888888D88O8O8888888D88OO88O8OO888O8888OO8OOOOOOO888888888O8DOO888Z88888O88OOOOZZOO88O88OOOZOOOO8OOOZOOO888OOOOOOOOO8OZOOOOO88OOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOO8OOOOO8OO8OOO8OO8O8888O8OOOOOOOO8O88O8888OOOOOOO8OOOOOOZOOOOOOOOOOOZZOOOOOOOOOO88DD8O8OOO
  8888888OD88888888888888888OO88888O8OO8888888888888888O888O8888OO8O888$8DDD8D888O8OO8O8OOO8DDOO88OO8888O88888OOOO88888OOO88OZ88OOO$OOO88O8OOOOOOZO8ZZ88OOOOOOOO88OOOOOOO8OO88OOOOZOOOOOOOOO8OOOOZOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZ8OOOOO8OOOO8OO8OOO8888OOOOOOOO888D888888OOOOOOOOOOOOZOZZZOOZO8OOOO88OO8OOZ8OZOOOOO88OOOZ
  88888888888888888OO88D88888888888888888888888D8888888O8888888OO8OOOOOO88888D8888888888O88O8O888OO8OOOOOOOOOOOOOOOO88ZZ8OZOOZO8OOOZOZOOOZOZOOO888OO8O88OOO8OOOOOOOOOO8OO8OOZOOOOO8OOO8OOOOO88OOOOOOOOOOO8OOOOOO88OOOOOO8OZOO8OOOOOO8O88OO88OOOOO8O8OOO888OOOO8OZZ8OOOOOOOOOZZOOOOO8OO88O88OOZOOOO8O888OOOOZO8
  88888D88888888888OO888DD8888O88888888D88888888888888888888888O88OO888888OOOOOOOOOOOOOOOOO888OOOOOO88OO88OOOOO88OOOOOZZZOOOZZZZOO8O8OOZZO88OOZOOOO8OO8OOOOOOOOOOOOOOOZOO8OOO88888OO88OOOOO8OOOO8OOOOOO888O8OOOOOO88888OOO888OOOOOOO8OO8OO88OOOOOOOOOOOOO8OOOOOOOOOOOO8OOOOOOOOOOOO8OO888888O8OOZO88OO8OOOOOOO[/html]

  image
 • Ferdinand928 escribió : »
  Viano Marco Polo.

  Yo no vendo "perroflauteces"image
 • anakas escribió : »
  ¿es mariquita? que envidiosos sois algunos...jajajaja, todo los tios atractivos y guapos son mariquitas.image

  No se si el actor es mariquita.

  El personaje en cambio es muy "amanerado", eso está claro.
 • anakasanakas MegaForero ✭✭✭✭✭
  Partizan146 escribió : »
  No se si el actor es mariquita.

  El personaje en cambio es muy "amanerado", eso está claro.


  En la peli no es marica , le mola la protagonista, en la vida real esta casado con una francesa...creo.image
  thump_121708811042010055.jpg
 • anakas escribió : »
  En la peli no es marica , le mola la protagonista, en la vida real esta casado con una francesa...creo.image

  Eso es lo que tus ojos de enamorada pretenden ver...

  Pero Tito Parti en un gesto de enorme valor te pone los pies en el suelo:

  (mode Arias Navarro type "franco ha muerto")

  "Anakas El pirata....es marica"

  Viva España.
 • anakasanakas MegaForero ✭✭✭✭✭
  Partizan146 escribió : »
  Eso es lo que tus ojos de enamorada pretenden ver...

  Pero Tito Parti en un gesto de enorme valor te pone los pies en el suelo:

  (mode Arias Navarro type "franco ha muerto")

  "Anakas El pirata....es marica"

  Viva España.

  imageimage, bueno ...vale pero Orlando Bloom, no, eh?
  thump_121708811042010055.jpg
 • anakas escribió : »
  imageimage, bueno ...vale pero Orlando Bloom, no, eh?

  Un tio que se llama Orlando, no puede ser una persona seria.
 • gendougendou Forero Senior ✭✭✭
  Partizan146 escribió : »
  Yo no vendo "perroflauteces"image

  Algunas "perroflauteces" valen más que tu Opel "freidora" + BMW "modelo anterior disimulado que parezca otro" juntos...

  Es más, valen más incluso que esos 2 coches cuando eran nuevos juntos...

  image
  - Miembro nº6 "El Club de los Comerciales Muertos"
 • gendou escribió : »
  Algunas "perroflauteces" valen más que tu Opel "freidora" + BMW "modelo anterior disimulado que parezca otro" juntos...

  Es más, valen más incluso que esos 2 coches cuando eran nuevos juntos...

  image

  Calla ****!!!

  Mola más la Sprinter James Cook, o como se llame. Ya que hago el "****" lo hago a lo grande.image
 • ITT2ITT2 MegaForero
  Partizan146 escribió : »
  Quiere que le monte un "sparrow"...

  What coñoo?image
  Espero que con esto retomes el serial "frase de la semana" por el que llevo meses clamando.
  "Cuando al cuerpo le dan por el culo, el espíritu revierte en la metafísica. Así lo afirma Parménides en un texto que, por desgracia, se ha perdido."
  Eduardo Mendoza.
  "Dar amistad al que quiere amor es como dar pan al que tiene sed"
  -Creo que es de Balzac.
  "Los coches también son hipocondríacos"
  -Es de mi mecánico de confianza.
  "Los secundarios, los que están en la sombra, son los que brillan cuando esta desaparece porque se apaga la luz".
  "Nadie tiene sueños **** con alguien muy simpático".
 • ITT2 escribió : »
  Espero que con esto retomes el serial "frase de la semana" por el que llevo meses clamando.

  Estamos trabajandou en ellou (con acento texano)....

  Lo que pasa es que la pandilla de despachadores de mis colegas de profesión en el foro, no le ponen ganas.image
 • belmarbelmar MegaForero
  Espero que ese no sea el cliente-tipo de Mercedes image

  Bueno si, que es el coche de los toreros :D
  Carpe Diem. No te fíes del mañana.


  3co3aapa1itp.jpg
 • anakasanakas MegaForero ✭✭✭✭✭
  belmar escribió : »
  Espero que ese no sea el cliente-tipo de Mercedes image

  Bueno si, que es el coche de los toreros :D

  Y de los agricultores de mi zona....hasta que no se compran esto no son nadie:

  mercedes-gl01.jpg
  thump_121708811042010055.jpg
 • __KROM____KROM__ Forero Master ✭✭✭✭
  He estado leyendo mensajes. Igual me salte alguno, no se.

  Yo es que de coches, como muchas cosas mas en la vida, no tengo ni idea.

  Como no me he enterado a pesar de leer, tengo un preguntilla, que es la siguiente:

  ¿Que carajo es un sparrow en un coche?.
  SI TE SIENTES UN ****. NO TE PREOCUPES SE UN CAMPEON DE ESCALEXTRIC Y SERAS EL NUMBER ONE EN TU VIDA.
  avatarchihuahua.png
 • TullidoTullido Forero Master
  ¿Un Spatarrow? Ahora entiendo por que Mercedes es premium.
 • Javier.netJavier.net MegaForero ✭✭✭
  Partizan146 escribió : »
  No se...la gente es rara.

  Una vez me pidieron una tienda de campaña de regalo. Vamos, como si esto fuera un Decathlon.image


  Sería para no manchar la tapicería al hacer las guarreridas... image
  [SIGPIC][/SIGPIC]
 • Javier.net escribió : »
  Sería para no manchar la tapicería al hacer las guarreridas... image

  ****... Tapicería de spartow, eso es image

Deja un comentario

NegritaCursivaTacharOrdered listLista sin ordenar
Emoticonos
Imagen
Alinear a la izquierdaCentrarAlinear a la derechaEnciende/apaga vista HTMLActivar/desactivar la página enteraEncender/apagar las luces
Sube imagen o archivo